Priser på udlejning

Hele huset incl. rengørring

1700kr

Stor sal Incl. rengørring

1200kr

Lille sal incl.rengørring

1200kr

Pris pr. kuvert

10kr

                                              Kontingent i 2023/2024

Husstande                kr. 150,00

Enlige                        kr.  75,00

Pensionister              kr. 75,00

Enlige pensionister   kr. 50,00


Hvis der er nogle, som ønsker, vi skal afhente kontingent, så ring til en af os fra bestyrelsen.

Lav din egen hjemmeside gratis!